Biblioteka w Zębie została założona w 1965 r. przez Gromadzką Radę Narodową w Zubsuchem. Pierwszą bibliotekarką była pani Janina Skupień. Pełniła swoją funkcję przez dwa lata. Siedzibą biblioteki był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej (obecnie budynek Straży Pożarnej). Po dwóch latach biblioteka została przeniesiona do prywatnego budynku pod numer 38 do pani Marii Stoch-Wilgockiej. Pani Stoch pracowała jako bibliotekarka przez 18 lat. W czerwcu 1985 r. biblioteka ponownie zmieniła swój adres na Ząb 40a, bibliotekarką została pani Danuta Lasak. Od lipca 2016 r. biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Zębie ul. św. Anny 1.

W bibliotece znajduje się 6000 woluminów. Jest to literatura piękna, lektury dla dzieci i młodzieży oraz popularno-naukowa. Zarejestrowanych jest się 310 stałych czytelników, którzy regularnie odwiedzają bibliotekę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Biblioteka w każdym miesiącu uzupełnia księgozbiór o nowości ukazujące się na rynku, aby spełnić oczekiwania czytelników i dostosować się do panujących na rynku czytelniczym trendów.

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich obywateli. Udostępnia różne materiały biblioteczne: książki, czasopisma i inne dokumenty oraz różnorodne informacje. Do biblioteki zgłaszają się czytelnicy w poszukiwaniu: lektur szkolnych, pozycji beletrystycznych, wydawnictw popularno-naukowych, podręczników na studia itp. Stara się prowadzić działalność wykraczającą poza tradycyjnie pojmowaną rolę biblioteki. Biblioteka współpracuje ze szkołą i przedszkolem. Dzieci uczestniczą w cotygodniowych lekcjach bibliotecznych, na których opowiadają przeczytane książki, rozmawiają o książkach, które najbardziej się im podobały, ulubionych bohaterach. Corocznie dzieci z klas 0 biorą udział w pasowaniu na czytelnika. Celem spotkań jest zachęcanie najmłodszych do sięgania po książki, a także promowanie czytelnictwa wśród rodzin.

Serdecznie zapraszamy!


Biblioteka czynna:     

Poniedziałek  10.00 - 14.00

Wtorek          10.00 - 14.00

Środa            14.00 - 18.00

Czwartek       14.00 - 18.00

Piątek           14.00 - 18.00

W sobotę i niedzielę - NIECZYNNE