Sylwester Grzebinoga jako pierwszy kierownik i bibliotekarz Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Murzasichlu wykonał obowiązek rejestracji biblioteki i założył kartę rejestracyjną w dniu 10.XI.1949r. Biblioteka została zapisana w Rejestrze Bibliotek pod numerem 138. W księdze inwentarzowej jako rok założenia jest podany 1957. Nie wiadomo skąd tak rozbieżność lat. W dniu rejestracji (10.XI.1949) biblioteka posiadała 860 woluminów. Natomiast liczba czytelników korzystających biblioteki w dniu rejestracji wynosiła 86 osób.


Od początku powstania biblioteka kierowali kolejno:

Sylwester Grzebinoga do lutego 1964 r.
Eugeniusz Halicki do czerwca 1966 r.
Maria Łukaszczyk do czerwca 1976 r.
Anna Łukaszczyk do marca 1981 r.
Irena Pączek do listopada 1989 r.
Jadwiga Gut do grudnia 1991 r.
Ewa Łukaszczyk do października 1995 r.


Od 10.X.1995 r. do chwili obecnej Bibliotekę prowadzi Katarzyna Majewska.

Obecnie biblioteka posiada 6579 woluminy w tym:

1577 woluminy to literatura piękna dla dzieci i młodzieży
3338 woluminy to literatura piękna dla dorosłych
1664 woluminy to literatura z innych działów.
Czytelnikami biblioteki są dzieci począwszy od przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum i szkół średnich po studentów osoby dorosłe. Czytelnicy dorośli są zróżnicowani ze względu na wiek i wykształcenie. Biblioteka udostępnia swoje zbiory również turystom i wczasowiczom przebywającym na wypoczynku w Murzasichlu. Są to czytelnicy sezonowi.
W 2006 r. bibliotek rozpoczeła tworzenie komputerowej bazy zbiorów w systemie MAK, w formacie MARC BN, pod koniec 2007r. dokonano konwersji do formatu MARC 21.
Katalog komputerowy obejmuje wydawnictwa zwarte.
Na bieżąco wprowadzane są do bazy wszystkie nowo zakupione książki oraz pozostałe znajdujące się w bibliotece tj. księgozbiór regionalny, literatura dla dzieci i młodzieży (całość zbiorów), literatura dla dorosłych i popularnonaukowa (część zbiorów).
Baza w trakcie opracowania. Obecnie liczba rekordów (dokumentów) -2000.
Dostęp ze strony http://rkam.wbp.krakow.pl (FIDKAR Małopolski: RK@M - Rozproszony katalog Małopolskich Bibliotek Publicznych ).
Równolegle jest prowadzony tradycyjny katalog kartkowy.

W 2007 r. zarejestrowano 243 czytelników.

Biblioteka organizuje konkursy plastyczne i recytatorskie. Od 2006 r.biblioteka wprowadza lekcje biblioteczną i wycieczkę klasy 0 oraz uroczyste pasowanie na czytelnika.

    GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek       14.00 - 18.00

Wtorek                14.00 - 18.00

Środa                  14.00 - 18.00

Czwartek             14.00 - 18.00

Piątek                 14.00 - 18.00


W sobotę i niedzielę - NIECZYNNE