Biblioteka Publiczna w Poroninie została wydzielona z Gminnego Ośrodka Kultury na mocy Uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Poronin. Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul.J. Piłsudskiego 2 w Poroninie, obszarem działania jest Gmina Poronin. Filie biblioteczne znajdują się w sołectwach:

- Ząb 
- Murzasichle
- Nowe Bystre

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Poronin.
Przedmiotem działania jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Godziny pracy Biblioteki w Poroninie:

poniedziałek 12.00 - 19.00
wtorek 10.00 - 17.00
środa 10.00 - 17.00
czwartek 10.00 - 17.00
piątek 11.00 - 19.00
sobota, niedziela nieczynne


ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
tel. 18 207 51 00

http://poronin.naszabiblioteka.com

e-mail: biblioteka-poronin@wp.pl

Kierownik
Elżbieta Stoch