Za rok powstania biblioteki należy uznać rok 1949 ponieważ istnieje wzmianka w protokole zdawczo-odbiorczym z 22 maja 1953r., że biblioteka została zorganizowana w 1949r oraz w “Rozwoju czytelnictwa Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Poroninie w latach 1949-1972”.W roku 1899 z inicjatywy Towarzystwa Szkoły Ludowej zorganizowano wypożyczalnię książek w Poroninie. Wypożyczalnia nie tylko udostępniała książki ale organizowała odczyty wygłaszane przez prelegentów delegowanych przez zakopiański Zarząd. W tym samym czasie ówczesny proboszcz założył bibliotekę parafialną w budynku Kółka Rolniczego.

Po utworzeniu w 1973r Rejonu Tatrzańskiego, Gminę Poronin podporządkowano Miejskiej radzie Narodowej. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawowała biblioteka zakopiańska aż do czerwca 1975r. W tym czasie gromadzony księgozbiór był zróżnicowany pod względem tematycznym. Biblioteka starała się gromadzić książki, które cieszyłyby się największym zainteresowaniem czytelników.

Pierwszą siedzibą biblioteki był budynek przy ulicy Piłsudskiego w którym obecnie znajduje się restauracja “Pod Grapą”. W swej historii biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. W 1960r została przeniesiona do domu Orawca przy ul. Piłsudskiego. Wkrótce ponownie zmieniła siedzibę, tym razem na ulicę Kasprowicza 48 do domu Ustupskiej, by w roku 1972 przenieść się do domu Władysława Kupca przy ul. Kasprowicza 6. Obecnie mieści się przy ulicy Piłsudskiego 2 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (budynek byłego Muzeum Lenina). Zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 69m².


Od 1 stycznia 2006r biblioteka jest samodzielną jednostką pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Podlegają jej trzy filie: w Murzasichlu, Nowem Bystrem i Zębie. Nadzór merytoryczny nad bibliotekami sprawuje Miejska Biblioteka w Zakopanem.

Od początku powstania kolejno biblioteką kierowali: Teresa Górska, Irena Felkerzan, Kazimiera Kwiatkowska, Janina Filipek, Danuta Kowal, Maria Orawiec, Anna Trebunia (zastępstwo za Marię Orawiec), Maria Król. Od roku 1995 do chwili obecnej opiekę nad biblioteką sprawuje Elżbieta Stoch.

Pani Elżbieta Stoch przez ostatnie lata zmienia wizerunek biblioteki w Poroninie. Stara się pozyskać nowych czytelników i stworzyć miejsce, do którego wszyscy chętnie przychodzą. Z uwagi na wyjątkowy charakter dużą wagę przywiązuje się do gromadzenia i opracowywania zbiorów regionalnych. Kartoteka regionalna ułatwia szybkie dotarcie do informacji lokalnej.

Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie liczą 8591 woluminów. W 2005r zarejestrowano 354 czytelników. Przez ostatnie lata wzbogacono zbiory o literaturę popularno-naukową, lektury szkolne oraz literaturę piękną. Ponad połowa czytelników to dzieci i młodzież. Dlatego też dla tych czytelników organizowane są różne konkursy: recytatorskie w języku literackim i gwarowym, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki oraz konkursy plastyczne. Są imprezy, które na stałe weszły do kalendarza:
- Konkurs recytatorski “Polscy Nobliści” – marzec
- Pasowanie na czytelnika dzieci klas “0” – czerwiec
- “Mikołaj z poetą” dla najmłodszych – grudzień
W roku 2004 biblioteka otrzymała 3 nowe komputery z programu IKONKA, które mają dostęp do internetu i są wykorzystywane przez uczniów w celach naukowych.

Oprócz zakupu biblioteka wzbogaca swoje zbiory o dary od osób prywatnych oraz instytucji. Stara się sprostać coraz większym zapotrzebowaniom czytelników. Nastąpiła konieczność skomputeryzowania usług bibliotecznych. Został zakupiony komputer i oprogramowany systemem MAK. Który biblioteka otrzymała w darze od Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna udowodniła ponad półwieczną działalnością sen