Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...

  W okresie 18.02.2019-24.02.2019 r. Stowarzyszenie „Podhale - Nasz Dom” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane są w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) zlokalizowanym w...

  Więcej
 • XVII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS ”BEZPIECZNE...

  KRUS PT Zakopane zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.  Przy ocenie będą brane pod...

  Więcej
 • Ważne spotkanie w sprawie...

  W dniu 15 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Naszą gminę reprezentowała Pani Wójt Anita Żegleń oraz Pan Wicewójt Stanisław Bafia. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. Głównym tematem posiedzenia...

  Więcej
 • aktualnosc

  Wybory Sołtysów i Rad...

  W dniu 17 lutego 2019 r. odbyły się kolejne zebrania wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Poronin w Sołectwie Stasikówka oraz w Sołectwie Suche. Serdecznie dziękuję mieszkańcom obu sołectw za udział w zebraniach świadczący o zaangażowaniu w sprawy lokalne. Zebranie wiejskie w Stasikówce zgromadziło 54 osoby,...

  Więcej
 • aktualnosc

  I Gminny Konkurs Spektakli...

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi na terenie Gminy Poronin.Hasło przewodnie konkursu: "Mam pomysł na swoje życie" Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie....

  Więcej
 • Gminny Konkurs Recytatorski Poezji...

  W dniu 14 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie odbył się Konkurs recytatorski poezji miłosnej. Tego roku po raz pierwszy miał charakter międzyszkolny. Uczniowie z całej gminy recytowali miłosną poezję nie tylko w języku polskim. Pojawiły się wiersze w języku angielskim,...

  Więcej
 • aktualnosc

  Goście z Domów Dziecka...

  Dnia 13 lutego 2019 r. Urząd Gminy Poronin dowiedzieli mili goście z Domów Dziecka z Gliwic. Na spotkaniu obecna była Pani Wójt Gminy Anita Żegleń, Pani Sekretarza Gminy Katarzyna Krzyściak, Pan Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji Łukasz Nodzyński. Młodzież przebywa w Poroninie na zimowisku...

  Więcej
 • Spotkanie z Kołami Gospodyń...

  W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjno - informacyjne z nowo powstałymi Kołami Gospodyń Wiejskich w Małem Cichem, Murzasichlu, Nowem Bystrem, Poroninie, Suchem i w Zębie w sali obrad Urzędu Gminy Poronin. Koła Gospodyń przedstawiły informacje dotyczące zakresu działania i planowanych przedsięwzięć....

  Więcej
 • aktualnosc

  VI Zwyczajna Sesja Rady...

  Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 14 stycznia 2019 r.  3. Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 5...

  Więcej