Andrzej Buńda

Urząd Gminy Poronin
centrala 18 20 741 12, 18 20 210 20
e-mail: abunda@poronin.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PORONIN przyjmuje:

PONIEDZIAŁEK 8:00 - 16:00

OD WTORKU DO PIĄTKU 9:00 - 13:00 (ŚRODA DZIEŃ WEWNĘTRZNY)


KOMPETENCJE


1. wykonuje zadania powierzone mu przez wójta,
2. w zakresie stałych zadań nadzoruje pracę Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji,
3. w czasie nieobecności Wójta zastępuje go we wszystkich sprawach zastrzeżonych ustawami z wyłączeniem wydawania zarządzeń porządkowych oraz decyzji personalnych i finansowych,
4. w czasie nieobecności Wójta przekraczającej wymiar pełnego urlopu Zastępca Wójta działa na podstawie pisemnego indywidualnego upoważnienia, którego zakres rozciąga się na wszystkie kompetencje należące do Wójta.