REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ PORONIN I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEObejmuje umowy zawarte w okresie od 1 stycznia 2014 roku
Lp.Data zawarcia umowyOkres obowiązy-
wania
Nazwa podmiotu samorządowego, który zawarł umowę wraz
z imieniem i nazwiskiem reprezentującej go osoby
Nazwa podmiotu – imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowęPrzedmiot umowyWartość umowy
101.01.2014na czas nieokreślonyUrząd Gminy Poronin
Andrzej Buńda - Zastępca Wójta
Paweł Para - Skarbnik
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
Marcin Maurer - Prezes Zarządu
dzierżawa pojemnika SM 1100 o poj. 1,1 m312,00 zł miesięcznie + VAT
102.01.2014 r.02.01.2014-31.12.2014Gmina Poronin
Bronisław Stoch - Wójt Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Pawła Pary
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Paweł Sobczak - Menedżer ds. Sprzedaży
świadczenie usług pocztowychna podstawie obowiązujących cenników
202.01.2014 r.do 31.12.2014jw.Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Józef Jerzy Jurecki - Prezes Zarządu
publikacja wkładki informacyjno-promocyjnej w "Tygodniku Podhalańskim"cena jednorazowej wkładki ( jedna strona kolorowa) 1.230 zł brutto
302.01.2014 r.jw.jw.Firma Reklamowa Radio "Alex"
Piotr Sambor
emisja w radiu "Alex" ogłoszeń, komunikatów oraz informacji do 50 minut miesięcznieryczałt 738 zł brutto miesięcznie
402.01.2014 r.jw.jw.MATinternet s.c.
Wojciech Pawlikowski
utrzymanie strony www172,20 zł brutto miesięcznie
521.01.2014--jw.Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
dr hab.inż. Józef kania - prezes Zarządu
mgr inż. Tadeusz Biedroński skarbnik MSDR
wynajem sali w Urzędzie Gminy Poronin na szkolenie w dniu 04.02.2014 r.400,00 zł brutto
617.02.2014luty-grudzień 2014 r.jw.Media Kolorowe
Paweł Misior
zamieszczanie dodatku informacyjnego "Wiadomości z Poronina" na jednej stronie w gazecie "Kurier Tatrzański" - raz w miesiącu700,00 zł + 23% VAT za każdą zamieszczoną stronę