Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Petycje

  • aktualnosc

    Rozwiązywanie problemów odorowych w...

    - Instytucja Pożytku PublicznegoStowarzyszenie [posiadające w zakresie swoich celów statutowych sprawy związane z zagadnieniami ochrony środowiska]- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)- Organizacja lub Instytucja Społeczna w związku z wykonywanymi przez nią...

    Więcej