GODZINY PRACY URZĘDU GMINY PORONIN

PONIEDZIAŁEK7.30 - 16.30
WTOREK7.30 - 15.15
ŚRODA7.30 - 15.15
CZWARTEK7.30 - 15.15
PIĄTEK7.30 - 15.15

GODZINY PRZYJĘCIA STRON
PONIEDZIAŁEK8.00 - 16.00
WTOREK8.00 - 14.30
ŚRODADZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK8.00 - 14.30
PIĄTEK8.00 - 14.30

WÓJT GMINY PORONIN przyjmuje: w sprawach skarg i wniosków
PONIEDZIAŁEK9.00 - 16.30
WTOREK8.00 - 14.30
ŚRODADZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK8.00 - 14.30
PIĄTEK8.00 - 14.30

KASA PARTERprzyjmuje wpłaty podatków i opłat lokalnych
przyjmuje opłaty administracyjne
przyjmuje opłatę skarbową
przyjmuje wpłaty za ścieki
obsługuje następujące Jednostki Organizacyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej
Administrację Placówek Oświatowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury

Przerwa 13.00 - 13.30

PONIEDZIAŁEK8.30 - 16.00
WTOREK8.30 - 14.30
ŚRODA8.30 - 14.30
CZWARTEK8.30 - 14.30
PIĄTEK8.30 - 14.30

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00.

Z-CA WÓJTA, SEKRETARZ,
SKARBNIK ORAZ KIEROWNICY
REFERATÓW przyjmują:

w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach przyjęć interesantów