Sołtys
Jan Gut
Suche 23A
34-520 Poronin
tel. 603 542 776

Rada Sołecka

Józef Stołowski Przewodniczący
Stanisław Bafia Członek
Rafał Kustra Członek
Wojciech Łukaszczyk Członek
Jarosław Musielewicz Członek
Mieczysław Polak Członek
Józef Skupień Członek