Sołtys
Stanisław Kula
Nowe Bystre 114B
34-521 Ząb
tel. 885 797 646

Rada Sołecka

Renata Styrczula Przewodnicząca
Władysław Bobak Członek
Jan Galica Członek
Anna Krzysiak Członek
Stanisław Waliczek Członek