Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.08.31,

INFORMACJA z otwarcia ofert ZP.271.8.2017

ZP. 271.8.2017                                                                                                                               Poronin, 2017-08-31

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w sezonie zimowym 2017/2018.”
Ogłoszenie nr 576000-N-2017 z dnia 2017-08-23 r. 

 

zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Oferta

1.

Firma Remontowo-Budowlana POWIK Jan Skupień, Suche 102

Cena brutto: 190.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 30 do 60 min.

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 170.000,00 zł.

    

    Wójt Gminy Poronin

  (-) mgr Bronisław Stoch