Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 574855-N-2019 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Poronin w roku szkolnym 2019/2020.” Ogłoszenie nr 574855-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Nie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.14.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.14.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 568428-N-2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 5628/2, 5019/1, 5019/2, 5019/3 , 5021/2 w Małem Cichem w km 0+000-0+320. Ogłoszenie nr 568428-N-2019 z dnia 2019-07-03 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o zamówieniu 565510-N-2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie w roku szkolnym 2019/2020. Ogłoszenie nr 565510-N-2019 z dnia 2019-06-26 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  ZP.271.13.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.13.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie ZP.271.12.2019

  ZP.271.12.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie ZP.271.11.2019

  ZP.271.11.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.12.2019                                                                                       ...

  Więcej