Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie o zamówieniu nr...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 5628/2, 5019/1, 5019/2, 5019/3 , 5021/2 w Małem Cichem w km 0+000-0+320. Ogłoszenie nr 548401-N-2019 z dnia 2019-05-16 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o zamówieniu -...

  Modernizacja drogi publicznej nr K420108 (ul. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 – 1+100. Ogłoszenie nr 547600-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie O zamówienie mogą ubiegać...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie ZP.271.8.2019

  Poronin, 2019-05-14 ZP.271.8.2019 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.8.2019                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 542828-N-2019 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę sali gimnastycznej o część dydaktyczną przy Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu. Ogłoszenie nr 542828-N-2019 z dnia 2019-04-29 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie ZP.271.7.2019

  ZP.271.7.2019 Poronin, 2019-03-29 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP.271.7.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zmiana ogłoszenia do postępowania...

  Ogłoszenie nr 540038534-N-2019 z dnia 28-02-2019 r. Poronin:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 516670-N-2019 Data: 21/02/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel....

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ ZP.271.7.2019

  ZP.271.7.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Ogłoszenie nr 516670-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub...

  Więcej