Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP.271.7.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zmiana ogłoszenia do postępowania...

  Ogłoszenie nr 540038534-N-2019 z dnia 28-02-2019 r. Poronin:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 516670-N-2019 Data: 21/02/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel....

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ ZP.271.7.2019

  ZP.271.7.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Ogłoszenie nr 516670-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o unieważnieniu ZP.271.6.2019

  ZP.271.6.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP.271.6.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.6.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP.271.5.2019                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja Zimowe utrzymanie dróg...

  ZP. 271.5.2019 Poronin, 2019-02-05 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zimowe...

  Więcej
 • aktualnosc

  Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Ogłoszenie nr 510381-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub...

  Więcej