Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.11,

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ROKU 2019

W GMINIE PORONINLp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Wszczęcie postępowania – terminy kwartalne lub

miesięczne

1.

Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.195.000,00 zł

I kwartał

2.

Projekt budynku Szkoły Podstawowej w Murzasichlu z Oddziałami Przedszkolnymi

Usługi

Przetarg nieograniczony

160.000,00 zł

I kwartał

3.

Catering dla Gminnego Publicznego Przedszkola w Zębie na rok szkolny 2019/2020

Usługi

Przetarg nieograniczony

291.000,00 zł

II kwartał

4.

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół z terenu gminy Poronin w roku szkolnym 2019/2020.

Usługi

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

III kwartał

5.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00 zł

III kwartał

6.

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2019/2020.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

185.000,00 zł

III kwartał

7.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Murzasichlu z Oddziałami Przedszkolnymi

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

6.500.000,00 zł

IV kwartał

8.

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Poroninie

Usługi

Przetarg nieograniczony

200.000,00 zł

IV kwartał

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń