Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • ZP. 271.7.2017 ZAWIADOMIENIE o...

  ZP. 271.7.2017                                                                                                                                  ...

  Więcej
 • INFORMACJA z otwarcia ofert

  ZP. 271.7.2017 Poronin, 2017-08-03 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja drogi...

  Więcej
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie nr 552956-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. „Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15271/2 w Suchem w km 0+000-0+980 i montaż obiektów małej architektury w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.5.2017                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Unieważnienie ZP.271.6.2017

  ZP.271.6.2017                                                                                        ...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.5.2017                                                                                      ...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.4.2017 ZAWIADOMIENIE o...

  ZP. 271.4.2017 Poronin, 2017-06-29ZAWIADOMIENIEo wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ogłoszenie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.3.2017 ZAWIADOMIENIE o...

  ZP. 271.3.2017Poronin, 2017-06-29ZAWIADOMIENIEo wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ogłoszenie nr...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Ogłoszenie nr 539308-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w sezonie zimowym 2017/2018. Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiOgłoszenie nr 539262-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2017/2018. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie Nazwa projektu...

  Więcej