Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Przebudowa budynku Domu Nauczyciela...

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin. Ogłoszenie nr 648495-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Modernizacja przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Ogłoszenie nr 646577-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny...

  Więcej
 • aktualnosc

  Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem. Ogłoszenie nr 645767-N-2018 z dnia 2018-11-08 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub...

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania...

  ZP.271.30.2018 Poronin, 2018-11-08 ZAWIADOMIENIE o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający: Gmina Poronin, Urząd Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 www.poronin.pl e-mail: usc@poronin.pl Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

  Więcej
 • aktualnosc

  Unieważnienie postepowania ZP.271.29.2018

  ZP.271.29.2018 Poronin, 2018-11-07 ZAWIADOMIENIE o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający: Gmina Poronin, Urząd Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 www.poronin.pl e-mail: usc@poronin.pl Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP.271.31.2018 Poronin, 2018-11-06 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji...

  Więcej
 • aktualnosc

  Unieważnienie postępowania ZP.271.26.2018

  ZP.271.26.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP.271.26.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.26.2018 Wszyscy Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: „Przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Małem Cichem na filie GOK Poronin.” Ogłoszenie nr 631484-N-2018 z dnia 2018-10-03 r. W dniu 25.10.2018r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego: W odpowiedziach z dnia 19.10.2018r. w adnotacji do...

  Więcej
 • Zmiana terminu składania ofert...

  Ogłoszenie nr 500255788-N-2018 z dnia 24-10-2018 r. Poronin:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 631484-N-2018 Data: 03/10/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34520   Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska,...

  Więcej