Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Początek formularza „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Ząb.” Ogłoszenie nr 618426-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie Nazwa...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.22.2018 ZAWIADOMIENIE o wyborze...

  ZP.271.22.2018 Poronin, 2018-09-17 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.22.2018 INFORMACJA z...

  ZP. 271.22.2018 Poronin, 2018-09-17 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.19.2018 ZAWIADOMIENIE o wyborze...

  ZP.271.19.2018 Poronin, 2018-09-13 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.18.2018 ZAWIADOMIENIE o wyborze...

  ZP.271.18.2018 Poronin, 2018-09-13 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Suche (Rafaczówki). Ogłoszenie nr 616448-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie O zamówienie mogą...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.21.2018 INFORMACJA z...

  ZP. 271.21.2018 Poronin, 2018-09-11 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zimowe...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 271.20.2018 INFORMACJA z...

  ZP. 271.20.2018 Poronin, 2018-09-11 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zimowe...

  Więcej
 • aktualnosc

  Udzielenie i obsługa kredytu...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.700.000,00 zł. Ogłoszenie nr 612036-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Nie  O zamówienie mogą ubiegać się...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w sezonie zimowym 2018/2019. Ogłoszenie nr 610953-N-2018 z dnia 2018-08-30 r.  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie Nazwa projektu lub...

  Więcej