Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.8.2017                                                                                                                               Poronin, 2017-10-05 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.9.2017 Poronin, 2017-09-25 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.” Ogłoszenie nr...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.9.2017 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ...

  Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.” Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.9.2017 W S Z Y S C Y Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.” Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.  Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się: 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 2. na stronie internetowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.271.9.2017 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

  ZP.271.9.2017 Poronin, 11.09.2017r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 500026637-N-2017 z...

   Ogłoszenie nr 500026637-N-2017 z dnia 11-09-2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 580494-N-2017  Data: 30/08/2017  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34520   Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112,...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.9.2017 W S Z Y S C Y Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.” Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.  Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się: 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 2. na stronie internetowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ ZP.271.9.2017

  ZP.271.9.2017                                                                                                                      Poronin, 31.08.2017r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 271.8.2017                                                                                                                               Poronin, 2017-08-31 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:    ...

  Więcej