Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-turystycznego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec. Ogłoszenie nr 505684-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak Nazwa projektu lub programu - Europejski...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.10.2017                                                                                                                               Poronin, 2018-01-02 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.10.2017                                                                                                                               Poronin, 2017-12-27 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa budynku...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.10.2017 W S Z Y S C Y Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu jego użytkowania na przedszkole z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jego rozbudowa o windę zewnętrzną w miejscowości Ząb.” Ogłoszenie nr 630966-N-2017 z dnia 2017-12-11...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja ZP.271.10.2017

  ZP.271.10.017                                                                                                                                Poronin, 20.12.2017r. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.10.2017 W S Z Y S C Y Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu jego użytkowania na przedszkole z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jego rozbudowa o windę zewnętrzną w miejscowości Ząb.” Ogłoszenie nr 630966-N-2017 z dnia 2017-12-11...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie nr 630966-N-2017 z...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu jego użytkowania na przedszkole z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jego rozbudowa o windę zewnętrzną w miejscowości Ząb.  Ogłoszenie nr 630966-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.8.2017                                                                                                                               Poronin, 2017-10-05 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.9.2017 Poronin, 2017-09-25 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.” Ogłoszenie nr...

  Więcej