Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.5.2018  Poronin, 2018-05-15 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ ZP.271.5.2018 z...

  ZP.271.5.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja SIWZ ZP.271.5.2018

  ZP.271.5.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zapytania i odpowiedzi do...

  ZP.271.5.2018 Wszyscy Zapytania i odpowiedzi do zamówienia: Dostawa z montażem wyposażenia na potrzeby przedszkola w Zębie w ramach realizacji projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu". Ogłoszenie nr 552160-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.  Zmiana: Ogłoszenie nr 500094689-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. W dniu 30.04.2018r. złożono zapytanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.4.2018                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Dostawa z montażem wyposażenia...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa z montażem wyposażenia na potrzeby przedszkola w Zębie w ramach realizacji projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu". Ogłoszenie nr 552160-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.  Zmiana: Ogłoszenie nr 500094689-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP. 271.3.2018                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Remont drogi gminnej nr...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Remont drogi gminnej nr ewid. 8130/3, 15442/1 w miejscowości Ząb. Ogłoszenie nr 546288-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie Nazwa projektu lub programu  O zamówienie...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 271.3.2018                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Unieważnienie postępowania ZP.271.2.2018

  ZP.271.2.2018                                                                                         ...

  Więcej