Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Jeżdżę z głową –...

  W tym roku gmina Poronin po raz kolejny uczestniczy w małopolskim projekcie „Jeżdżę z głową – edycja 2019” Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, które nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem. Nauka będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych przez...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zakończenia szkoleń w ramach...

  Od rozpoczęcie pierwszych szkoleń minęły już 2 miesiące. W tym czasie 2 grupy z Gminy Poronin  zrealizowały już cały program szkoleń, który obejmował następujące zagadnienia: • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie? • Moja pierwsza poczta elektroniczna •...

  Więcej
 • aktualnosc

  Projekt pn. „Partnerski projekt...

  W dniu 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Kornelii Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach Regionalnego Programu...

  Więcej
 • Gmina Poronin rozpoczęła realizację...

  Gmina Poronin rozpoczęła realizację projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

  Więcej
 • Gmina Poronin zrealizowała projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-turystycznego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec.” współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. Zakres...

  Więcej
 • Usuwanie azbestu z terenu...

  Dnia 7 marca 2018 r. Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, Oś Priorytetowa 5., Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr...

  Więcej
 • MAŁOPOLSKIE TALENTY

  MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,...

  Więcej