Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.11.19, autor

Warsztaty z malarstwa na tkaninie 18 października

W dniu 18 października 2018 roku odbyły się warsztaty z malarstwa na tkaninie. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.