Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • HARMONOGRAM WARSZTATÓW

  HARMONOGRAM WARSZTATÓW w ramach mikroprojektu pn.” Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom”. Organizacja warsztatów z tradycyjnego wyszywania na suknie i plecenia wełny w Gminie Poronin – świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie 12 lipiec 2018 - czwartek 16.00-19.00 23 sierpień 2018 -...

  Więcej
 • Warsztaty z tradycyjnego wyszywania...

  W dniu 22 i 23 czerwca 2018 r. odbyły się polsko - słowackie warsztaty z tradycyjnego rzemiosła w ramach  mikroprojektu pn.” Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Obec Východná.

  Więcej
 • Mikroprojekt pn. „Gmina Poronin...

  W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu Andrzej Buńda – Zastępca Wójta Gminy Poronini Ing. Juraja Blaška – Starosta Obce Východná podpisali umowę o dofinansowanie mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach...

  Więcej
 • Usuwanie azbestu z terenu...

  Dnia 7 marca 2018 r. Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, Oś Priorytetowa 5., Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr...

  Więcej
 • MAŁOPOLSKIE TALENTY

  MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,...

  Więcej
 • Gmina Poronin bierze udział...

  Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, które nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem. Nauka będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowanych instruktorów na stoku Stacji Narciarskiej Suche i trasie biegowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez: - wybudowanie nowych tras rowerowych nawiązujących...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji...

  Więcej
 • Kolejna edycja projektu „Już...

  Projekt „Już pływam – edycja 2017” miał na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkół podstawowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych, dając każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich. W projekcie brało udział 220 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Poronin:...

  Więcej