Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Usuwanie azbestu z terenu...

  Dnia 7 marca 2018 r. Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, Oś Priorytetowa 5., Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr...

  Więcej
 • MAŁOPOLSKIE TALENTY

  MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,...

  Więcej
 • Gmina Poronin bierze udział...

  Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, które nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem. Nauka będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowanych instruktorów na stoku Stacji Narciarskiej Suche i trasie biegowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez: - wybudowanie nowych tras rowerowych nawiązujących...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji...

  Więcej
 • Kolejna edycja projektu „Już...

  Projekt „Już pływam – edycja 2017” miał na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkół podstawowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych, dając każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich. W projekcie brało udział 220 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Poronin:...

  Więcej
 • Przebudowa budynku remizy strażackiej...

  Zrealizowany zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Ząb – Etap IV” obejmowało zakres rzeczowy wykonanie: •          ścianki działkowe •          tynki •          posadzki („wylewki”) •          tynk kamyczkowy w pomieszczeniu garażu na poziomie parteru oraz na korytarzach i klatkach schodowych •          malowanie pomieszczeń •         ...

  Więcej
 • Gmina Poronin realizuje projekt...

  Gmina Poronin realizuje projekt „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-turystycznego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec.” współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr. Zakres...

  Więcej
 • Gmina Poronin – Centrum...

  Gmina Poronin podpisała umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Centrum...

  Więcej