Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

  • Rowerem po kulturowym i...

    Gmina Poronin realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez: - wybudowanie nowych tras rowerowych nawiązujących...

    Więcej
  • „ Rozbudowa szkoły podstawowej...

    Gmina Poronin w dniu 29 marca 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „ Rozbudowa szkoły podstawowej w Poroninie – Etap I (przewiązka) oraz remont dachu na istniejącym obiekcie” Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

    Więcej
  • ”Tak żyliśmy, tak żyjemy...

    Gmina Poronin zrealizowała operację pn: "Tak żyliśmy, tak żyjemy - wydanie i promocja folderu, albumu, filmu, spotu oraz materiałów o tematyce regionalnej a także przeprowadzenie cyklu warsztatów z malarstwa na tkaninie i malarstwa na szkle" wykonano następujące działania:1. Opracowano i wydano album o zwyczajach, tradycjach,...

    Więcej
  • ”Wykonanie regionalnej Szopki Bożonarodzeniowej...

    Gmina Poronin zrealizowała operację pn ”Wykonanie regionalnej Szopki Bożonarodzeniowej w ramach pleneru rzeźbiarskiego w Gminie Poronin” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szopka Bożonarodzeniowa została wykonana z drewna lipowego i świerkowego przez 5...

    Więcej
  • ”Wydanie płyt DVD oraz...

    Gmina Poronin zrealizowała operację pn: "Wydanie płyt DVD oraz ekspozycja dokumentujące życie i działalność Antoniny Tatarówny" wykonano następujące działania:Nagrano film dokumentalny o życiu i działalności Antoniny Tatar w oparciu o zgromadzone wywiady oraz nagrano 2 inscenizacje. Czas nagrania na płycie wynosi 60 min. W tym...

    Więcej
  • ”Nowe oblicze starej „Wańkówki”-...

    Gmina Poronin zrealizowała operację „Nowe oblicze starej „Wańkówki”- rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie” współfinasowaną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania...

    Więcej
  • „Taniec i śpiew –...

    Gmina Poronin zrealizowała operację „Taniec i śpiew – organizacja warsztatów tańca i śpiewu góralskiego oraz imprezy promującej miejscową kulturę” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi, 3 ale przyczyniają się...

    Więcej
  • ”O dziś – szybciej,...

    Gmina Poronin zrealizowała projekt „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”, ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w Gminie Poronin poprzez wdrożenie usprawnień zarządzania e-usługami i korespondencją elektroniczną.W ramach projektu w Urzędzie Gminy w...

    Więcej
  • „Odnowa centrum wsi Nowe...

    Gmina Poronin zrealizowała operację „Odnowa centrum wsi Nowe Bystre Gmina Poronin poprzez budowę oświetlenia” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Czas realizacji:...

    Więcej
  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla...

    W dniu 6 listopada 2014 r. Gmina Poronin podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poronin” w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna...

    Więcej