Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Przebudowa budynku remizy strażackiej...

  Zrealizowany zakres rzeczowy zadania pn. „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Ząb – Etap IV” obejmowało zakres rzeczowy wykonanie: •          ścianki działkowe •          tynki •          posadzki („wylewki”) •          tynk kamyczkowy w pomieszczeniu garażu na poziomie parteru oraz na korytarzach i klatkach schodowych •          malowanie pomieszczeń •         ...

  Więcej
 • Gmina Poronin – Centrum...

  Gmina Poronin podpisała umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Centrum...

  Więcej
 • Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova...

  Opis projektuTeren strategiczny, zainteresowań, usytuowany jest na chronionych obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) po stronie słowackiej i Tatrzańskiego Parku Narodowego po stronie polskiej (TPN). Na obszarach tych, ze względu na ochronę przyrody i środowiska naturalnego istnieją znacznie ograniczenia odnośnie planowania przeprowadzenia  jakichkolwiek zasadniczych prac i...

  Więcej
 • Rowerem po kulturowym i...

  Gmina Poronin realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez: - wybudowanie nowych tras rowerowych nawiązujących...

  Więcej
 • Projekt „Bezpieczna Małopolska –...

  W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł. Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody?  W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt,...

  Więcej
 • „ Rozbudowa szkoły podstawowej...

  Gmina Poronin w dniu 29 marca 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „ Rozbudowa szkoły podstawowej w Poroninie – Etap I (przewiązka) oraz remont dachu na istniejącym obiekcie” Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

  Więcej
 • ”Tak żyliśmy, tak żyjemy...

  Gmina Poronin zrealizowała operację pn: "Tak żyliśmy, tak żyjemy - wydanie i promocja folderu, albumu, filmu, spotu oraz materiałów o tematyce regionalnej a także przeprowadzenie cyklu warsztatów z malarstwa na tkaninie i malarstwa na szkle" wykonano następujące działania:1. Opracowano i wydano album o zwyczajach, tradycjach,...

  Więcej
 • ”Wykonanie regionalnej Szopki Bożonarodzeniowej...

  Gmina Poronin zrealizowała operację pn ”Wykonanie regionalnej Szopki Bożonarodzeniowej w ramach pleneru rzeźbiarskiego w Gminie Poronin” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szopka Bożonarodzeniowa została wykonana z drewna lipowego i świerkowego przez 5...

  Więcej
 • ”Wydanie płyt DVD oraz...

  Gmina Poronin zrealizowała operację pn: "Wydanie płyt DVD oraz ekspozycja dokumentujące życie i działalność Antoniny Tatarówny" wykonano następujące działania:Nagrano film dokumentalny o życiu i działalności Antoniny Tatar w oparciu o zgromadzone wywiady oraz nagrano 2 inscenizacje. Czas nagrania na płycie wynosi 60 min. W tym...

  Więcej
 • ”Nowe oblicze starej „Wańkówki”-...

  Gmina Poronin zrealizowała operację „Nowe oblicze starej „Wańkówki”- rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Poroninie” współfinasowaną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania...

  Więcej