OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN

o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),

informuję

że w dniach od 5 grudnia do 5 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023.

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 5 stycznia 2017r. w formie:

elektronicznej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.poronin.pl, zakładka „GMINA”, podzakładka „Program Rewitalizacji”, który należy przesłać na adres mailowy: gmina@poronin.pl

pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 23

ustnej podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Poronin i interesariuszy obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2

ustnej podczas debaty społecznej mieszkańców Gminy Poronin i interesariuszy obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy Poronin.

Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszaru Gminy Poronin.

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych zamieszczone zostaną 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin WWW.poronin.pl w zakładce GMINA – Program Rewitalizacji oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 23.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch