UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY PORONIN z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin do pobrania TUTAJ.