Komitet Rewitalizacji dla Gminy Poronin - zmiana zarządzenia dotyczącego powołania członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin wynikająca z błędów redakcyjnych

http://bip.malopolska.pl/ugporonin/Article/get/id,1249469.html