Zarządzeniem nr 49/2016 Wójta Gminy Poronin z dnia 21.10.2016r. powołany został skład Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin.

http://bip.malopolska.pl/ugporonin/Article/get/id,1247952.html