Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Poronin - konsultacje społeczne

  Urząd Gminy Poronin informuje, że przedłuża się termin zgłaszania uwag, wniosków i opinii mieszkańców Sołectwa Poronin do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin do dnia 15 maja 2018 roku i przypomina się jednocześnie, że projekt przedmiotowej uchwały jest dostępny na stronie www.poronin.pl Zakładka...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ząb - konsultacje społeczne

  Urząd Gminy Poronin informuje, że przedłuża się termin zgłaszania uwag, wniosków i opinii mieszkańców Zębu do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb do dnia 10 maja 2018 roku i przypomina się jednocześnie, że projekt przedmiotowej uchwały jest dostępny na stronie www.poronin.pl ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zarządzenie Nr 21/18 Wójta...

  Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

                                                                                           ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacja dotyczy zmiany Statutu...

  ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy Poronin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacja dotyczy nazw ulic...

  ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Wójta Gminy Poronin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY...

  Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2018                                                                                     ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konkurs ofert na realizację...

  Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Poronin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie wyników konkursu na...

  Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/4, 596/13, 596/11, 596/6 położonych w Poroninie W dniu 6.03.2018r. na posiedzeniu zamkniętym Jury Konkursu wytypowało najlepsze prace: I miejsce i 5.000,00 PLN nagrody otrzymuje: praca nr...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja dotycząca ogłoszenia o...

  Informacja dotycząca ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/4, 596/13, 596/11, 596/6, 596/2 położonych w Poroninie. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się: 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie...

  Więcej