Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Konkursy na stanowiska: 1....

                                                                                           ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja – rozstrzygnięcie konkursu...

  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Cichem         Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Poronin z dnia 13 kwietnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Cichem. W odpowiedzi na ww. zarządzenie do urzędu wpłynęła jedna oferta Pana...

  Więcej
 • Nabór na stanowisko pomoc...

  Nabór na stanowisko pomoc do opieki/woźna w Przedszkolu w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko pomoc do opieki/woźna w Przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrana osoba zostanie...

  Więcej
 • Nabór na stanowisko nauczyciela...

  Nabór na stanowisko nauczyciela zajęć rozwijających kompetencje  społeczno - emocjonalne  w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne w niepełnym...

  Więcej
 • Nabór na stanowisko nauczyciela...

  Nabór na stanowisko nauczyciela logopedy  do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela logopedy - zajęcia dodatkowe w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrana osoba...

  Więcej
 • Nabór na stanowisko nauczyciela...

  Nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego   do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego - zajęcia dodatkowe w niepełnym wymiarze czasu pracy....

  Więcej
 • Nabór na stanowisko nauczyciela...

  Nabór na stanowisko nauczyciela informatyki  do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela informatyki - zajęcia dodatkowe w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wybrana osoba...

  Więcej
 • Nabór na stanowisko nauczyciela...

  Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrana osoba zostanie zatrudniona w ramach projektu ...

  Więcej
 • Ogłoszenie II konkursu na...

  Załącznik nr 1  do  Zarządzenia nr  28 /2018 Wójta Gminy Poronin  z dnia 11 maja 2018 II  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Poronin ogłasza II konkurs na stanowisko: 1. Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie, Ząb 6, 34-521 Ząb a) Organ prowadzący Gmina Poronin. b)...

  Więcej
 • aktualnosc

  Poronin - konsultacje społeczne

  Urząd Gminy Poronin informuje, że przedłuża się termin zgłaszania uwag, wniosków i opinii mieszkańców Sołectwa Poronin do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin do dnia 15 maja 2018 roku i przypomina się jednocześnie, że projekt przedmiotowej uchwały jest dostępny na stronie www.poronin.pl Zakładka...

  Więcej