Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Konsultacje - zmiana Statutu...

  Konsultacje - zmiana Statutu Sołectwa Małe Ciche

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacje - zmiana Statutu...

  Konsultacje - zmiana Statutu Sołectwa Bustryk

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wyborze oferty

   Informacja o wyborze oferty na „ Zakup opału wraz z sukcesywną dostawą dla Szkół Podstawowych Gminy Poronin” -dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25.09.2018 r Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacje Programu Współpracy 2019

  Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art....

  Więcej
 • aktualnosc

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania...

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Murzasichle wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.10.2018r. do 05.11.2018r. (zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Poronin znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2018 z dnia 27.09.2018r.)

  Więcej
 • aktualnosc

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PORONIN...

  Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2018                                                                                     ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zaproszenie do złożenia oferty...

  SOiA-FZ.042.6.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA...

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W PORONINIE

  Więcej
 • III Nabór na stanowisko...

  III Nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego   do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego - zajęcia dodatkowe w niepełnym wymiarze czasu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zaproszenie do złożenia oferty...

  SOiA-FZ.042.6.2018                                                                                         ...

  Więcej