Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracy„Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie”Urząd Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5SOiA-OrII.210.10.20161.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, b)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.2.Osoba ubiegająca się...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o naborze

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracyEkodoradcyw Urzędzie Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 51.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: ekodoradcab)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.2.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacje Programu Współpracy

  Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin 27 października 2011 r....

  Więcej
 • aktualnosc

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Wójt Gminy Poronin informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 ogłoszonego w dniu 5 października 2016Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2016...

  Więcej
 • aktualnosc

  Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 i...

  Więcej
 • aktualnosc

  WÓJT GMINY PORONIN ogłasza...

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacje społeczne projektu uchwały...

  ZARZĄDZENIE Nr 25/2016Wójta Gminy Poroninz dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016...

  Więcej
 • aktualnosc

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracyEkodoradcyw Urzędzie Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 51.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: ekodoradcab)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.2.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na...

  Więcej
 • aktualnosc

  WÓJT GMINY PORONIN ogłasza...

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU...

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROKNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. przyjęła do realizacji w 2015 roku Program współpracy Gminy...

  Więcej