Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU...

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROKNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. przyjęła do realizacji w 2015 roku Program współpracy Gminy...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania...

  . W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 wybiera się oferty: Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec” z siedzibą w Poroninie ul. Tatrzańska 1,Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle” z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 84.Podhalańskiego Klubu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego...

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 wybiera się oferty: Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec” z siedzibą w Poroninie ul. Tatrzańska 1,Podhalańskiego Klubu Sportowego Japońskich Sztuk Walki z siedzibą w Poroninie ul. J. Piłsudskiego...

  Więcej
 • aktualnosc

  Otwarty konkurs ofert na...

  Otwarty konkurs ofert Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118...

  Więcej
 • aktualnosc

  OTWARTY KONKURS OFERT  na...

  K O N K U R S Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5...

  Więcej
 • aktualnosc

  Wybór oferty na dowóz...

  ZARZĄDZENIE NR 02/16 WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie: wyboru oferty Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i na podstawie zarządzenia nr 01/2013...

  Więcej
 • aktualnosc

  OTWARTY  KONKUS  OFERT na...

  OTWARTY KONKUS OFERT na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Poronin do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane”. O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 4 ust. 1 pkt.7 i pkt. 14...

  Więcej
 • aktualnosc

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU...

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROKNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr XXXVIII/217/2013 z dnia 20 listopada 2013r. przyjęła do realizacji w 2014 roku Program współpracy Gminy...

  Więcej