Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  WÓJT GMINY PORONIN ogłasza...

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konsultacje społeczne projektu uchwały...

  ZARZĄDZENIE Nr 25/2016Wójta Gminy Poroninz dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie: zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016...

  Więcej
 • aktualnosc

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracyEkodoradcyw Urzędzie Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 51.Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:a)nazwa stanowiska: ekodoradcab)wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.2.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na...

  Więcej
 • aktualnosc

  WÓJT GMINY PORONIN ogłasza...

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej...

  Więcej
 • aktualnosc

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU...

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROKNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. przyjęła do realizacji w 2015 roku Program współpracy Gminy...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania...

  . W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 wybiera się oferty: Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec” z siedzibą w Poroninie ul. Tatrzańska 1,Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle” z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 84.Podhalańskiego Klubu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego...

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 wybiera się oferty: Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec” z siedzibą w Poroninie ul. Tatrzańska 1,Podhalańskiego Klubu Sportowego Japońskich Sztuk Walki z siedzibą w Poroninie ul. J. Piłsudskiego...

  Więcej
 • aktualnosc

  Otwarty konkurs ofert na...

  Otwarty konkurs ofert Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118...

  Więcej
 • aktualnosc

  OTWARTY KONKURS OFERT  na...

  K O N K U R S Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5...

  Więcej
 • aktualnosc

  Wybór oferty na dowóz...

  ZARZĄDZENIE NR 02/16 WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie: wyboru oferty Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i na podstawie zarządzenia nr 01/2013...

  Więcej