Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.04.05, autor

Wyniki postępowania konkursowego, wyłaniającego podmioty realizujące zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

Wyniki

postępowania konkursowego,

wyłaniającego podmioty realizujące zadania

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 .

Informujemy, że na konkurs na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 wpłynęły następujące oferty:

1.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Gmina Chodzi” 

2.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Oswoić stres – warsztaty radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacyjne” 

3.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Wendo – warsztaty asertywności i samoobrony dla dziewcząt” 

4.Podhalańskiego Klubu Sportowego Japońskich Sztuk Walki z siedzibą w Poroninie ul. J. Piłsudskiego 43a pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych

5.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

6.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego

7.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział zawodników klubu Asy w rozgrywkach regionalnych

8.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział zawodników klubu Asy w rozgrywkach międzynarodowych

9.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział w kursie trenerskim UEFA C 

Dotację przyznano dla ofert:

1.Podhalańskiego Klubu Sportowego Japońskich Sztuk Walki z siedzibą w Poroninie ul. J. Piłsudskiego 43a pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych” w wysokości 8.000 zł (słownie osiem tysięcy złotych)

2.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych)

Zgodnie z § 6 pkt. 5 regulaminu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych – Zarządzenie Wójta Gminy Poronin Nr 13/2017 roku nie uzyskały dotacji oferty:

1.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Gmina Chodzi”

2.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Oswoić stres – warsztaty radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacyjne”

3.Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gorce-Nowy Targ” z siedzibą w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 74 pod nazwą „Wendo – warsztaty asertywności i samoobrony dla dziewcząt”

4.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego

5.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział zawodników klubu Asy w rozgrywkach regionalnych

6.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział zawodników klubu Asy w rozgrywkach międzynarodowych

7.Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 pod nazwą Udział w kursie trenerskim UEFA C