Wójt Gminy Poronin

ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

W związku z wydaniem przez Radę Gminy Poronin Uchwały nr XXIX/164/2017 z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

informujemy, iż w dniu 16 lutego 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.

Uwagi oraz opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać od 16 lutego 2017 r.

do 1 marca 2017r. drogą elektroniczną na adres: apopolak@wp.pl

Uchwała NR XXIX/164/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017r