Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

Wójt Gminy Poronin

ogłasza konsultacje społeczne w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

W związku z wydaniem przez Radę Gminy Poronin Uchwały nr XXIX/164/2017 z dnia 1 lutego 2017r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe jako uchwały intencyjnej

informujemy, iż w dniu 16 marca 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe jako uchwały normatywnej wydanej na podstawie art.210 Ustawy przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r poz.60)

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.

Uwagi oraz opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać od 16 marca 2017 r.

do 29 marca 2017r. drogą elektroniczną na adres: apopolak@wp.pl

Projekt Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

Pliki do pobrania