Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Wyniki otwartego konkursu ofert

   Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/ 2018 Wójta Gminy Poronin z dnia 6 lutego 2018 w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 201 8 wybrano i udzielono dotacji ofertom: Ludowego Klubu Sportowego „Poroniec” z siedzibą w...

  Więcej
 • aktualnosc

  Dodatkowe materiały do projektowanej...

  Organizator załącza modele 3D istniejących budynków oraz bramy wjazdowej. Do pobrania: Brama wjazdowa Przedszkole - GOK  Wańkówka 

  Więcej
 • aktualnosc

  Modyfikacja treści ogłoszenia o...

   Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się: 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl, 3. w BIP Gminy Poronin. Organizator modyfikuje zapisy ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego – nieruchomości składającej...

  Więcej
 • aktualnosc

  Odpowiedzi na pytania do...

   Ogłoszenie o niniejszym konkursie ukazało się: 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl, 3. w BIP Gminy Poronin.  W dniu 10.01.2018r. złożono zapytania do zapisów ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na podstawie programu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Otwarty Konkurs Ofert

  K O N K U R S Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 1817.) Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5 ogłasza OTWARTY...

  Więcej
 • aktualnosc

  Kierownik OPS w Poroninie...

  OGŁOSZENIE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie poszukuje pracownika na umowę na zastępstwo na 1 etat oraz na ½ etatu na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na następujące stanowisko : Pracownik socjalny– wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o Konkursie na...

  Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP                                                                               ...

  Więcej
 • aktualnosc

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...

  WÓJT GMINY PORONIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY „ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” URZĄD GMINY PORONIN, 34-520 PORONIN, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5 SOiA-OrII.210.15.2017 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: a) nazwa stanowiska: Administrator Bezpieczeństwa Informacji,  b) wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40...

  Więcej
 • aktualnosc

  UNIEWAŻNIENIE NABORU NA STANOWISKO...

  Wójt Gminy Poronin w związku z ogłoszonym w dniu 22 listopada 2017 r. naborem na wolne stanowisko pracy „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 SOiA-OrII.210.15.2017 OGŁASZA UNIEWAŻNIENIE NABORU Z UWAGI NA BRAK SPEŁNIENIA PRZEZ KANDYDATÓW, KTÓRZY W TERMINIE ZŁOŻYLI...

  Więcej
 • aktualnosc

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO...

  Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 SOiA-OrII.210.15.2017 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: nazwa stanowiska: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo. 2....

  Więcej