Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie II konkursu na...

  Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz....

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin...

  Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2019 Poronin, 25.04.2019r. OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 25.04.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Suche Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U....

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o konkursach

  Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie ul. św. Anny 1/3, 34-521...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZAPYTANIE OFERTOWE OPS-26-1/19

  OPS-26-1/19 Poronin, 11.04.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie, zgodnie z art. 44 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia...

  Więcej
 • aktualnosc

  Konkurs ofert na realizację...

  Zarządzenie Nr 14/19  Wójta Gminy Poronin  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie:  ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie o naborze na...

  Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy „Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji” Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 SOiA-OrII.210.1.2019 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 1)      nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji, 2)      wymiar czasu pracy: pełny etat,...

  Więcej
 • aktualnosc

  Otwarty Konkurs Ofert

   Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450.) Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT  na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania...

  Więcej
 • aktualnosc

  Postępowanie rekrutacyjne do szkół...

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Więcej
 • aktualnosc

  Raport z konsultacji społecznych...

  Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb

  Więcej