Kontakt
Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
tel. 18 20 741 12
fax 18 20 741 92
email gmina@poronin.pl
NIP 736-12-65-309
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem
59 8821 0009 0000 0000 1339 0031

Dane do fakturowania:
Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
NIP 7361705814


W sprawach strony internetowej prosimy się kontaktować z Gminnym Centrum Informacji i Promocji
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
tel/fax 18 20 74 298

e-mail:
promocja@poronin.pl
gci@poronin.pl


Stanowiska: numer telefonu adres e-mail
ST. DS. GOSPODARCZYCH 18 202 10 19
SEKRETARIAT 18 207 41 12 gmina@poronin.pl
WÓJT 18 202 10 11 wojt@poronin.pl
SEKRETARZ 18 207 42 64 sekretarz@poronin.pl
KADRY 18 202 10 10 kadry@poronin.pl
ZASTĘPCA WÓJTA 18 202 10 20 abunda@poronin.pl
KASA 18 202 10 28
URZĄD STANU CYWILNEGOZAMÓWIENIA PUBLICZNE 18 202 10 17 usc@poronin.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE
18 202 10 14 soia@poronin.pl
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ,
INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH
18 202 10 18 handel@poronin.pl
REFERAT FINANSOWY 18 202 10 13

18 202 10 25
plifin@poronin.pl
KASA 18 202 10 26
OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO,
GOSPODARKA ODPADAMI
18 202 10 24 srodowisko@poronin.pl

ARCHITEKTURA, DROGOWNICTWO,GOSPODARKA KOMUNALNA 18 202 10 22

18 202 10 23
gpgios@poronin.pl
drogownictwo@poronin.pl
architektura@poronin.pl

GEODEZJA 18 202 10 21 geodezja@poronin.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 18 202 10 16
RADCA PRAWNY (środy, piątki) 18 202 10 10
INFORMATYK 18 202 10 10 informatyk@poronin.pl
OC. I WOJSKOWOŚĆ 18 202 10 27 wioc@poronin.pl
SKARBNIK 18 202 10 15 skarbnik@poronin.pl
BIURO RADY
FUNDUSZE UNIJNE
18 202 10 12 rada@poronin.pl

fundusze@poronin.pl