Najważniejsze inwestycje w 2008 roku.

Kontynuacja poprawy nauki pływania dla uczniów szkół. Wartość programu: 21 501, 77 zł, w tym 6 200 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Drugi etap poprawy bezpieczeństwa w gimnazjach - monitoring wizyjny dla gimnazjów w Nowem Bystrem i Murzasichlu. Wartość projektu: 45 584, 08 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 24 000 zł.

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Poronine i Nowem Bystrem. Wartość pierwszego zadania wyniosła 59 261, 27 zł, z czego 30 000 zł przeznaczyła Rada Sołecka Poronin, 29 261, 27 zł - budżet gminy. Wartość zadania w Nowem Bystrem: 42 822 zł, z czego 20 000 wniosła Rada Rodziców, 22 822 to środki budżetu gminy.

Plac zabaw na terenie Gminnego Ośrodka Kultury. Wartość zadania: 21 100 zł z czego 5 100 zł zostało pozyskane podczas loterii fantowej w trakcie Poroniańskiego Lata.

17 inwestycji drogowych. Wartość zadania 1 962 622, 50 zł z czego 1 384 425 zł to dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskanych z MSWiA. 104 280 zł - dofinansowanie ze ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, 473 957, 55 zł - środki własne gminy.

Budowa kolejnych odcinków chodników wzdłuż drogi powiatowej Poronin - Czarny Dunajec. W miejscowości Suche (94 tys. zł). i Nowe Bystre (30 tys. zł). Rozpoczęły sie prace przy remoncie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) w centrum Poronina.

Wzmocnienie turystyczne Podhala poprzez remont i modernizację spólnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą szlak "Góral*ski". Cały projekt oszacowany został na ok. 52 mln. zł, z czego na terenie gminy Poronin na ok 13,5 mln zł.