Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem

Suche 115a

34-520 Poronin

telefon: 182072326

fax: 182072326

e-mail sp-suche@go2.pl

http://szkolasuche.edupage.org/?

Do 2003 roku szkoła podstawowa w Suchem zajmowała stary drewniany budynek-Dom Orłów
( Suche 41) wybudowany dla młodzieży katolickiej jako dom rekolekcyjny i przez późniejszą patronkę szkoły Antoninę Tatar.


W dniu 2 września 2003 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Antoniny Tatar, oraz poświęcenia przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego nowego budynku szkolnego. Okazały budynek nowej szkoły wybudowany z inicjatywy społeczności wiejskiej jest położony w Suchem 115 a. Posiada 7 sal lekcyjnych, pracownię informatycznš ze stałym łączem internetowym wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych, salę gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, bibliotekę szkolną. Nauczanie prowadzone jest w kilkunastoosobowych klasach jednodziałowych szkoły podstawowej oraz klasy 0-VI przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i podnoszą swój awans zawodowy.

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Działają koła przedmiotowe i koła zainteresowań: muzyczne regionalne, misyjne, artystyczne. Prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna.
Tradycją szkoły jest organizowanie:
uroczystości obchodów Dnia patronki szkoły - 2 września.
ślubowania pierwszoklasistów- pasowanie na ucznia
Jasełek dla starszych i samotnych mieszkańców wsi.
spotkań integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi z Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu.
imprezy wewnątrzszkolnej o charakterze ekologicznym Święto Ziemi.
konkursów o zasięgu gminnym i powiatowym
1) Zawody narciarskie w slalomie gigancie
2) Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy