Ochotnicza Straż Pożarna Stasikówka
Prezes - Michał Pawlikowski - Bulcyk
Naczelnik - Mariusz Zawadzki

Historia OSP Stasikówka
W 1989 r. na Walnym Zebraniu OSP w Poroninie utworzono sekcję OSP Poronin w Staszkówce. Dowódcą sekcji został Stanisław Zapotoczny, działała przez 4 lata skupiając 20 osób. W 1993 r. podjęto decyzję o utworzeniu oddzielnej jednostki . 23 maja 1993 roku Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego OSP rozpoczęła działanie jako samodzielna jednostka. Pierwszym naczelnikiem został Stanisław Zapotoczny a prezesem Józef Gał. W 1993r. Stanisław Zapotoczny wraz z Franciszkiem Parą dokonują zakupu samochodu Żuk w Niepołomicach, który przerabiają na samochód bojowy. 22 maja 1994r odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Stasikówka, w uroczystościach uczestniczyło 12 jednostek OSP, wielu mieszkańców Stasikówki oraz przedstawiciele Gminy Tatrzańskiej. W październiku 1994r. jednostka otrzymała darowiznę od mieszkańca Stasikówki Józefa Pawlikowskiego „Bulcyka” w kwocie czterystu pięćdziesięciu milionów złotych za które zakupiono samochód pożarniczy marki Mercedes z motopompą i zbiornikiem 2500l. W dniu 23 października 1994 r. został powołany Komitet Budowy Remizy . W listopadzie tego roku odbyło się uroczyste poświęcenie zakupionego samochodu w uroczystościach wzięło udział wielu honorowych gości. W roku tym zakupiona została również działka pod remizę. W 1996r. jednostka gościła Komendanta głównego PSP i Ministra Spraw Wewnętrznych, zorganizowano kulig. Minister przekazał w ręce Komendanta Wojewódzkiego PSP 150 000 z czego OSP Stasikówka otrzymała 60 000 tys. .zł. za które przeznaczono na budowę garażu. W 1999r podczas Walnego Zgromadzenia odbyło się ślubowanie drużyny młodzieżowej. W 2000 r. jednostka otrzymała warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę remizy. Na Walnym Zgromadzeni w styczniu 2001 roku, nastąpiły zmiany zarządzie, prezesem został Józef Pawlikowski „Bulcyk” , wówczas również podjęto uchwale Budowy Remizy w Stasikówce. W 2002 roku rozpoczęto budowę, plan bezpłatnie wykonał architekt z Krakowa, fundamenty wytyczył geodeta Czesław Majerczyk, pozyskano pieniądze z Urzędu Gminy Poronin oraz PZU w Nowym Targu. W 2003 roku pracę przy budowie sponsorował Józef Pawlikowski” Bulcyk” zapłacił za pustaki i robociznę, stal oraz beton zapłacono z Urzędu Gminy Poronin. Przez kolejne lata trwa budowa remizy, w 2007r. wykonano nową syrenę alarmową na remizie. W 2010 r. pozyskano samochód Jelcz 6000l, w budynku remizy wykończono w salę oraz łazienki. W styczniu 2011r. na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd prezesem został Stanisław Zapotoczny a naczelnikiem Józef Maciczek. Od początku swojej dzielności jednostka uczestniczy w szkoleniach, manewrach i zawodach gminnych by móc nieść pomoc w sytuacji zagrożenia.