Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Bystre
tel. 18 207 12 23
Prezes - Andrzej Galica
Naczelnik - Józef Bubla


Historia OSP Nowe Bystre
Pierwsze posiedzenie organizacyjne założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bystrem odbyło się w dniu 30 lipca 1914r. Wybuch I Wojny Światowej przerywa organizowanie zebrań statutowych, które na nowo zostały podjęte w 1925 roku. Obecni Wielebny Ksiądz Michał Czerwiński proboszcz, Edward Koniecki kierownik szkoły, Jan Jarosz przysiężny, Alojzy Polak, Wojciech Molek, Józef Staszel, Józef Bazaliński, Jan Łowisz, Józef Molek, Polak Alojzy, Franciszek Polak, Jan Staszel, Jan Staszek (Maciara), Stanisław Słodyczka, Jan Zubek, Jan Tylka, Maciej Bubla, Józef Stoch, Stanisław Łacek. Przez aklamacje zostaje powołany na przewodniczącego zebrania Przewielebny Ks. proboszcz Michał Czerwieński na sekretarza P. Edward Kłoniecki kierownik szkoły.
Na zebraniu obecny był delegat Związku Straży Pożarnych P. Franciszek Dworski naczelnik okręgu IV z Nowego Targu, który objaśnił wyczerpująco zebranym potrzebę założenia Ochotniczej straży Pożarnej i popiera swoje wywody przykładami. Majątek i dobro obywateli nie może być lepiej strzeżone jak przez miejscową straż pożarną.
Często przy pożarze zagrożone jest życie ludzkie, tak samo i przy innych klęskach żywiołowych. Straż pożarna zawsze wtedy spieszy na pomoc bo nasze hasło miłości bliźniego jest jeden za wszystkich a wszyscy za jednego.
Następnie zebrani jednogłośnie uchwalają przystąpić do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zebrani postanawiają przyjąć statut wzorowy Związku straży pożarnych Województwa Krakowskiego, określając siedzibę Ochot. Straż Pożarna w Nowym Bystrem pow. Nowotarski.
W skład pierwszego zarządu OSP weszli:
ks. prob. Michał Czerwiński - prezes
kier. szk. Edward Kłoniecki - z-ca prezesa prez., sekretarz i skarbnik
Alojzy Polak - naczelnik
Wojciech Molek - z-ca naczelnika
Jan Jarosz - gospodarz
Stanisław Łacek - członek zarządu
Franciszek Polak - członek zarządu
Jan Staszel (Maciara) - członek zarządu
Józef Staszel (Zosiok) - członek zarządu
Do Komisji rewizyjnej wybrano Jana Zubka, Jana Tylkę i Jana Jarosza mł.
Od 1929 do 1933 r. trwały starania o pozyskanie parceli i o zezwolenie na budowę remizy strażackiej. Budowę rozpoczęto 30 marca 1933 r. Remiza została zbudowana nakładem pracy druhów Straży Pożarnej i mieszkańców wsi Nowe Bystre. W 1936 r. Powiatowy oddział Straży Pożarnej w Nowym Targu przyznał na remizę subwencje w kwocie 150 zł., za co wykonano okna i drzwi razem ze szkleniem. Budowę ukończono jesienią 1937r. W drewnianym budynku była duża sala świetlicowa ze sceną.
6 czerwca 1937 r. Zarząd OSP w Nowem Bystrem podjął uchwałę w sprawie zamówienia sztandaru dla Straży Pożarnej w firmie Wacława Łukasiewicza według cennika:
sztandar o wymiarach 100x100 z brokatu w dobrym gatunku ze św. Florianem haftowanym mechanicznie w kwocie 230 zł, zakończenie drzewca lanca (grot) w cenie 18 złotych, drzewce sosnowe, składane, politurowane w cenie 25 złotych, łącznik środkowy do drzewca w cenie 20 złotych, pokrowiec nieprzemakalny w cenie 20 złotych.
8 sierpnia 1937 r. zarząd mianował chorążym Michała Mulicę. 7 listopada 1937r. oddział Straży Pożarnej ze sztandarem woził udział w nabożeństwie na rozpoczęcie Tygodnia Strażackiego. Wynika stąd, że poświęcenie sztandaru które było połączone z oddaniem do użytku remizy strażackiej odbyło się między 7 sierpnia a 8 listopada1937 roku.
W styczniu 1938 roku OSP pierwszy raz zorganizowała "opłatek" dla strażaków i ich rodzin, za ich gorliwą pracę i poświęcenie się dla dobra bliźnich. Tradycja organizowania "opłatka" trwa do dziś.
Pierwsze walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem we własnej remizie odbyło się 3 kwietnia 1938 roku. Podjęto wtedy decyzję o pobieraniu opłaty 5 złotych za każdorazowe wynajęcie sali remizy.
Dnia 1.IX.1974 w OSP Nowe Bystre odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia Straży Pożarnej. W uroczystości wzięły udział jednostki OSP Ciche Górne nr 2, Ratułów Dolny, Ratułów Górny, Ciche Środkowe, Ciche Górne, Podczerwone, Ciche Dolne nr 1 oraz OSP Stare Bystre oraz liczna rzesza mieszkańców N. Bystrego przybyło wielu gości, oraz licznie zebrali się mieszkańcy Nowego Bystrego.
W dniu 20.06.80r. delegacja w składzie Wł. Molek Komendant i Tylka Stanisław Zast. Kom. oraz druh Stanisław Staszel "Gacek" była na pożegnaniu byłego komendanta Rej. Kom. St. Poż. w Zakopanem pułkownika Czesława Kośmińskiego. Uroczystość pożegnalna odbyła się w straży pożarnej w Poroninie.
Na zakończenie tygodnia strażackiego w dniu 24.05.80r. odbyła się defilada strażacka w Limanowej z okazji przekazania sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Saczu. W defiladzie wzięła udział i delegacja z Nowego Bystrego w składzie Molek Wł., Staszel Jan, Bobak Jan, Staszel St., Łuszczek St., Staszel Czesław, Zubek Jan i Tylka Stanisław. Strażacy biorący udział w defiladzie wykazali swoją dyscyplinę i zrozumienie u władz manifestując swoją postawę strażacką w imię hasła w jedności siła.
Latem 1984r. rozpoczęto prace przy budowie remizy OSP w ramach czynu społecznego. W 1985r. zmiany osobowe w zarządzie wpłynęły korzystnie na uaktywnienie członków OSP. Społeczny Komitet Budowy prężnie wspierał zapał strażaków, a Urząd Miasta i Gminy w Zakopanem wspierał dotacjami realizowany czyn społeczny. Dzięki temu zespoleniu budynek remizy rósł jak na drożdżach i cieszył oczy mieszkańców nie tylko Nowego Bystrego. Często można było zobaczyć goszczącego przejazdem maj Cz. Kosibę z Zakopanego, który z dużym zadowoleniem przyglądał się postępowi na budowie i podziwiał odrodzenie działalności OSP. W poprzednich latach przyjęcia nowych członków OSP były sporadyczne. Przeważali liczbowo druhowie w podeszłym wieku. Zaistniała więc konieczność odmłodzenia składu strażaków. Nowy naczelnik zabrał się do tego z całym sercem, zaś efekty przerosły wszelkie oczekiwania. W maju 1985r. z okazji Dnia Ochrony Przeciwpożarowej odbyła się uroczystość zbiorowego ślubowania nowo przyjętych strażaków. W szeregi OSP zostało przyjętych 18 druhów: Jan Fudala, Jan Michniak, Józef Staszel "Kubyn", Andrzej Zubek "Krucuś", Zbigniew Zubek "Majcher", Wojciech Trojan, Stanisław Staszel "Zawodzian", Władysław Staszel, Franciszek Staszel "Zawodzion", Andrzej Staszel "Olesiok", Tadeusz Łacek "Stasicek", Andrzej Kula "Kaćkos", Jan Molek "Molas", Wojciech Pitoń, Andrzej Skupień, Kazimierz Kasprzak, Stanisław Kula "Barancorz" i Stanisław Staszel - prezes zarządu OSP.
W uroczystości ślubowania obecni byli goście: ppłk Cz. Kośmiński, mjr Cz. Kosiba, Jan Lasak. Ślubowanie od dh Stanisława Staszela przyjął mgr Władysław Sikora - sekretarz zarządu. Od pozostałych dh-ów ślubowanie przyjął prezes Stanisław Staszel. Uroczystość obserwowała licznie zebrana młodzież i starsi mieszkańcy wioski. Zgodnie z przyjętą w OSP Nowe Bystre tradycją w dniu 5 stycznia 1986r. odbyło się spotkanie strażaków z mieszkańcami wioski połączone z łamaniem sie opłatkiem i składaniem życzeń noworocznych. Do najbardziej optymistycznych należało życzenie naczelnika OSP - dh K. Trojana zapowiadające następny opłatek w salach nowej remizy. Mało jednak było na sali podzielających ten optymizm, a powodem tego świadomość ogromu prac wykończeniowych w nowym budynku.
Po ogólnym spotkaniu przy "góralskiej herbacie" rozpoczęła sie zabawa taneczna, która trwała do godzin rannych następnego dnia.
W spotkaniu wzięło udział 115 rodzin. Złożone przez uczestników datki w kwocie 277000 zł i 5 dol. USA pomniejszone o wydatki na organizację imprezy dały czysty dochód w kwocie 159856 zł + 5 dol. USA. Dochód ten przeznaczono na budowę remizy i bieżące potrzeby straży. Na koniec roku budowa remizy osiągnęła następujący stan: Założono i oszklono stolarkę w całym budynku, wykonano instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, wytynkowano dwie sale duże na piętrze i wykonano w nich wylewki pod podłogę. Wielkie drzwi do garażu wykonane zostały według projektu Jana Polaka "Bogoca", przez Jana Małkucha.
Pozostałą stolarkę wykonał Władysław Staszel "Księżniok" z synami.
Na wieżyczce zamontowano sylwetkę strażaka 1,2 m wys. wykonanego przez Władysława Jarosza "Strzępka" według projektu Władysława Sikory.
Mimo znacznych trudności w nabywaniu materiałów do instalacji, prace budowlane zostały wykonane bez opóźnienia. 11.06.1989r. odbyła się uroczystość oddania do użytku remizy OSP zbudowanej czynem społecznym w latach 1985-1989. 30.09.1990r. zorganizowano uroczystości z okazji 65-lecia działalności OSP w Nowem Bystrem. 10 września 2000r. odbyła się uroczystość obchodów 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem. Jednostka rozwija się prężnie, przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, druhowie biorą udział w szkoleniach oraz zawodach Sportowo- Pożarniczych na których w roku 2010 zajęli I miejsce a w 2011 miejsce II.