Ochotnicza Straż Pożarna Murzasichle
tel. 18 208 43 80
Prezes - Wojciech Dziechciarz
Naczelnik - Krzysztof Kwak

Historia OSP Murzasichle
Jednostka została zorganizowana w 1911r. założycielami byli ówczesny wójt wsi Jan Łukaszczyk „Scyrbaty”, Jan Polak, Stanisław Łukaszczyk i Franciszek Łukaszczyk. Po roku zakupiono pierwszą sikawkę ręczną. Jan Łukaszczyk „Scyrbaty” w zgodzie i przy poparciu wszystkich mieszkańców doprowadził do powołania straży i zakupu działki na której dziś stoi remiza. Plac zakupiono wraz lichymi zabudowaniami złożonymi z izby, boiska, stajni i jaty. W tych pomieszczeniach mieściła się pierwsza remiza. Z boiska i stajni zrobiono większą salę do zabaw , izba służyła za bufet , a w jacie która przybudowana tyłu izby, stała sikawka. Starano się w miarę możliwości , często organizować zabawy, gromadząc w ten sposób fundusze na budowę nowej remizy i zakup sprzętu ( w pierwszej kolejności tak wówczas potrzebnej motopompy).
Pierwszym komendantem OSP w Murzasichlu został wybrany Jan Polak z Budzowego Wierchu, zaś Stanisław Łukaszczyk „Scyrbaty-Wyśni”, został wybrany mechanikiem sikawki ręcznej, do jej uruchamiania i właściwej eksploatacji. Obsługa sikawki wymagała za 8 krzepkich chłopów do pompowania. Trzecim komendantem został Wojciech Łukaszczyk „Scyrbaty” – syn założyciela Straży, pełnił swoją funkcję przez 26 lat. Po II wojnie światowej w 1946 roku na miejscu starych zabudowań powstaje drewniana remiza. W nowym obiekcie znajdują miejsce sala, bufet, scena i wieża do suszenia węży strażackich. Po Wojciechu Łukaszczyku „Scyrbatym” komendantem został Władysław Łukaszczyk „Misiaga” , następnie Józef Gut, a po nim Józef Łukaszczyk „Studniowski” przez dwie kadencje. Od 1973r funkcję komendanta sprawował Stanisław Żegleń, pełniąc ja przez 30 lat. Prezesem OSP Murzasichle w roku 1968 zostaje Władysław Łukaszczyk „Mulorz”. W latach 1968-1970 w remizie przeprowadzono remont . dach został pokryty blachą, odnowiono elewację, doprowadzono wodę, wymieniono stolarkę. W tym czasie straż wzbogaciła się o nowa motopompę m-800. 27 listopada 1977 r. Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem przekazała na potrzeby jednostki samochód marki Żuk, który następnie zostaje poświęcony. W dniu 26 lipca1981 r. z okazji 70 lecia istnienia jednostki, Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu przekazuje akt nadania sztandaru dla OSP w Murzasichlu. Decyzją Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie, sztandar jednostki zostaje odznaczony Złotym Medalem, za zasługi dla pożarnictwa w 1986 r prezesem zostaje Stanisław Lukaszczyk „Kasin”, pełni tę funkcję do 1990r., wówczas prezesem zostaje Władysław Łukaszczyk „Kasecka”. W tym czasie podjęto starania w kierunku budowy nowej remizy. Nie uregulowana własność działki i związane z tym procesy sądowe spowodowały kilkuletni zastój. W roku 1995 komendantem zostaje Andrzej Łukaszczyk „Mulorz” . po uzyskaniu pozwolenia na budowę 24 kwietnia 1998r. przystąpiono do rozbiórki starej remizy. 4 sierpnia tego samego roku rozpoczęto budowę, 13 września 1998r dokonano wmurowania Aktu Erekcyjnego, oraz poświęcenia rozpoczętej budowy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich strażaków, mieszkańców, sponsorów a w szczególności ówczesnego prezesa Władysława Łukaszczyka „Kasecki” w 2000r. budynek remizy wybudowano w stanie surowym. W czasie trwania budowy z funkcji prezesa ustępuje Władysław Łukaszczyk ‘Kasecka”, jego miejsce w wyniku wyborów zajmuje Wojciech Łukaszczyk „Tady”. W tym czasie na wyposażenie jednostki pozyskano samochód średni Opel Blitz dzięki hojności Państwa Magdaleny i Wojciecha Kruczyńskich z Austrii. Do użytku oddano garaże i część budynku, co pozwoliło na organizację pierwszych wesel. W grudniu 2004r. zakupiony został samochód średni Magirus 1000l wody. Kolejna zmiana zarządu nastąpiła w roku 2006, prezesem został Czesław Zacharko a naczelnikiem Wojciech Łukaszczyk „Marcinek”. W tym roku sprzedano samochód Magirus 1000l i zakupiono Magirus 2600l wody. W lipcu PSP Zakopane przekazała na rzecz jednostki samochód STAR200 podnośnik hydrauliczny. Uruchomiony został system selektywnego powiadamiania. W tym czasie zakupiono także pilarki spalinowe, pompę pływającą oraz p[ompę szlamową. W roku 2009 wyposażenie jednostki wzbogacono o samochód Magirus 5000l wody. Decyzją z dnia 14 grudnia 2009r. Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co zobowiązuje jednostkę do szczególnego zaangażowania i poświęcenia. Od 2001r. funkcję prezesa pełni Marek Gutt, naczelnikiem został Krzysztof Kwak, obecnie jednostka liczy: 44 członków czynnych, 12 członków honorowych 3 wspierających. W strukturach jednostki działają dwie drużyny młodzieżowe – dziewczęca i chłopięca. Dążeniem jednostki jest nabywanie umiejętności i pozyskanie wyposażenia, by skutecznie nieść pomoc w sytuacji zagrożenia dla mieszkańców i wszystkich którzy tej pomocy potrzebują.