Ochotnicza Straż Pożarna Bustryk
tel. 18 207 10 23
Prezes - Wojciech Jarząbek
Naczelnik - Marek Strączek

Historia OSP Bustryk
Jednostka została założona w 1955r z inicjatywy Stanisława Szczechowicza, Franciszka Jarząbka, Władysława Jarząbka,i Franciszka Stocha. Najstarsze dokumenty znajdujące się w kronice pochodzą z 20 marca 1959r. jest to odpowiedź na pismo Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie wykazu posiadanego sprzętu pożarniczego oraz wykaz osobowy członków OSP w Bustryku z 30 grudnia 1960 r. 22 stycznia 1961r odbyła się pierwsza kontrola działalności jednostki OSP Bustryk przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Nowym Targu. Dzięki wsparciu mieszkańców jednostka OSP systematycznie rozwijała się, w 1970 r. rozpoczęły się starania w sprawie budowy remizy, w 1972r. zakupiona została działka pod remizę w 1973r. rozpoczęto budowę.
W 1974r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Zakopanem przejęła nadzór nad OSP Gminy Biały Dunajec w skład której wchodziła OSP Bustryk. 1 lipca 1977r. Bustryk wchodzi w skład Gminy Tatrzańskiej. W1977r. jednostka otrzymała samochód terenowy GAZ od Bałtyckiej Brygady WOP. 18 grudnia 1977r. prezesem został Stanisław Szczechowicz a naczelnikiem Andrzej Zaliński. 15 lipca 1979r. przekazana została nowa strażnica do użytku. W 1980 r. OSP Bustryk zajęła III miejsce w zawodach jednostek OSP w Gminie Tatrzańskiej. Od tego czasu jednostka brała udział w manewrach i zawodach organizowanych w Gminie Tatrzańskiej. 13 lutego 1983 r. w remizie OSP Bustryk odbył się III Zjazd Miejski i Gminy Tatrzańskiej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1985r. wybudowano wieżę i wykonano dojazd do budynku remizy. 12 października 1986 r. w zawodach bierze udział drużyna młodzieżowa zajmując 5 miejsce. W 1986 r. prezesem został Józef Majerczyk a naczelnikiem Andrzej Chowaniec, w tym roku OSP otrzymała wóz bojowy Star. Przez kolejne lata jednostka rozwijała się i dążyła do pozyskiwania nowych pojazdów i sprzętu do działań pożarniczych. W 1999r. dokonała remontu w budynku remizy. W 2004r. odbyły się uroczyste obchody 50- lecie powstania jednostki OSP Bustryk na których dokonano poświęcenie nowego sztandaru oraz poświęcenie nowego samochodu bojowego marki Ford Tranzit. w 2009 r. wymieniono okna w budynku remizy. Jednostka Druhowie z jednostki biorą udział w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym na których zajmują wysokie miejsca. Obecnie prezesem jednostki jest Wojciech Jarząbek a naczelnikiem Krzysztof Cholewka, jednostka liczy 38 członków czynnych, 5 członków honorowych, 2 wspierających.