Zagrożeniem dla naszego terenu jest (wiatr halny) o charakterze fenowym, którego średnia prędkość w porywach przekracza 60 m/s, jak i wiatry burzowe, które mogą spowodować:

-wiatrołomy powodujące zerwania napowietrznych sieci elektroenergetycznych,

-zablokowanie ruchu oraz uszkodzenia pojazdów na szlakach komunikacyjnych,

-zniszczenia budynków, zwłaszcza o słabej konstrukcji co powoduje zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców gminy.

TELEFONY ALARMOWE

999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS ZAGROŻENIA
WICHURĄ, HURAGANEM I GRADOBICIEM

OCHRONA PRZED SILNYMI WIATRAMI I GRADEM MA NA CELU :

 • W pierwszej kolejności :
  - ostrzeżenie mieszkańców przed zbliżającym się niebezpieczeństwem,
  - osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych.
 • W drugiej kolejności:
  -podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED SPODZIEWANĄ WICHURĄ:

 • sprawdź czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury (wyłączania wody , gazu i prądu).
 • ustal sposób komunikowania się w czasie zagrożenia podczas gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole).
 • naucz członków rodziny jak i kiedy wzywa się policję , straż pożarną , pogotowie / ratunkowe , gazowe , energetyczne .
 • przygotuj radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do słuchania komunikatów i informacji o stanie zagrożenia.
 • zawsze ubezpieczaj swój dom i mienie.

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM

 • pozamykaj okna drzwi oraz zabezpiecz te elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu.
 • należy usunąć z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym.
 • posprzątaj z obejścia przedmioty, które mogą spowodować straty i szkody.
 • przygotuj zapasowe baterie do odbiorników radiowych.
 • przygotuj apteczkę pierwszej pomocy i uzupełnij w niej niezbędne środki pierwszej pomocy
 • przygotuj rzeczy , które mogą być przydatne podczas ewakuacji/ dokumenty, żywność , rzeczy wartościowe /.
 • nie zostawiaj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej.

PODCZAS WICHURY, BURZY

 • ustaw radio na częstotliwości regionalnej lub lokalnej aby słyszeć komunikaty ( tylko zasilane bateryjne).
 • wyłącz zasilanie prądu i gazu.
 • nie prowadź rozmów przez telefon komórkowy , gdyż wytwarza pole elektryczne i przyciąga pioruny.
 • w domu schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i drzwi.
 • nie stój pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi.
 • jeśli jesteś poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury.
 • jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu.


PO USTANIU WIATRU

 • udziel pomocy poszkodowanym podczas wichury.
 • jeśli twoje miejsce twojego zamieszkania zostało zniszczone lub uszkodzone wchodź do niego ostrożnie / sprawdź wszystkie instalacje/.
 • zachowaj szczególną ostrożność gdy są leżące lub wiszące przewody elektryczne,
 • nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną.
 • wezwij pomoc specjalistyczną jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom.