Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.07.03,

Uchwała antysmogowa – Co musisz wiedzieć?

23 stycznia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową. Przyjęty dokument ma na celu ograniczenie spalania paliw najgorszej jakości oraz montażu kotłów niespełniających żadnych norm emisyjnych tzw. „kopciuchów”.

Zgodnie z założeniami uchwały:

  • od 1 lipca 2017 r. wszystkie nowo instalowane kotły powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189,
  • od 1 lipca 2017 r. zacznie obowiązywać zakaz stosowania paliw węglowych najgorszej jakości, tzn. mułów i flotów węglowych (węgiel o uziarnieniu poniżej 3 mm, bądź taki, w którym udział tej drobnej frakcji przekracza 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%,
  • kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. muszą zostać wymienione do:
  • 1 stycznia 2023 r. w przypadku kotłów bezklasowych,
  • 1 stycznia 2027 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności,
  • po 1 stycznia 2023 roku wszystkie miejscowe ogrzewacze powietrza, których sprawność cieplna wynosi poniżej 80% muszą zostać doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłów.

Ponadto od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwe wprowadzanie do sprzedaży kotłów nie spełniających wymogów ujętych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189.

Wszędzie tam gdzie obecnie nie ma możliwości wymiany starego pieca węglowego na nowe proekologiczne źródło ciepła, w celu poprawy sprawności pieca, wydłużenia efektu spalania na jednym zasypie, a także znacznego zmniejszenia produkcji pyłów i sadzy, rozwiązaniem może być zastosowanie prostej metody, tzw. górnego spalania węgla. Dla wszystkich zainteresowanych szczegółowe zasady tej metody zostały opisane na stronie www.czysteogrzewanie.pl

Pod tym adresem dostępne są również wszelkie informacje na temat rodzajów kotłów węglowych c.o., jakości węgla, metod spalania węgla, jak palić w starym piecu itp.