Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.05.19,

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem informujemy,
że w okresie od 15 do 26 maja 2017 r. prowadzony będzie nabór do II edycji projektu Nowe możliwości – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Działanie 8.2 RPO).

Projekt, w każdej ze swoich 4 edycji przewiduje udzielenie wsparcia dla 11 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem.

Wsparcie polega między innymi na:

-identyfikacji potrzeb uczestników projektu,

-pośrednictwie pracy,

-poradnictwie zawodowym indywidualnym,

-poradnictwie zawodowym grupowym,

-szkoleniach indywidualnych zawodowych,

-organizacji staży 6-miesięcznych.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są
na stronie internetowej PUP: www.pupzakopane.pl oraz pod nr telefonu:

18 20 154 79 wew. 109 (p. Magdalena Kunc), 18 20 217 84 (p. Gabriela Przybylska) lub 18 20 154 79 wew. 108 (p. Marta Gąsienica).