Wójt Gminy Poronin zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie : stałej organizacji ruchu i oznakowania dla zadnia „ Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 961 i drogi krajowej nr 47 wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 961 na odcinku od km 0+000 do km 0+270,77 oraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 961 na odcinku od km 0+000 do km 0+124 odc. ref. nr 010 i rozbudową drogi krajowej nr 47 na odcinku od km 34+303,58 do km 34+970,53 w miejscowości Poronin oraz w sprawie przeniesienie przejazdu kolejowego kat. C zlokalizowanego w km 39+163 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane w msc. Poronin.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 15.30 w sali obrad GOK w Poroninie

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu na których zostaną przekazane informacje dotyczące realizowanej inwestycji.