To kolejny etap rozwiązania „wąskiego gardła” w Poroninie. Dnia 6 listopada 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego – reprezentowanym przez marszałka Marka Sowę i wicemarszałka Romana Ciepielę, a starostwem tatrzańskim oraz gminą Poronin, która dotyczy rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie. Inwestycja ta znacznie usprawni ruch samochodowy w tym rejonie.

W godzinach szczytu korek w Poroninie sięga nawet kilka kilometrów. To bez wątpienia jedno z trudniejszych miejsc na trasie Kraków – Zakopane. Dlatego też samorząd województwa, wraz ze starostwem tatrzańskim, gminą Poronin oraz GDDKiA postanowił rozwiązać ten problem.

– Dzisiaj finalizujemy ustalenia, nad którymi pracowaliśmy przez ponad rok zarówno z samorządem lokalnym, jak i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zapowiedź tego została ogłoszona w te wakacje w Nowym Targu przez ówczesną Panią Premier Bieńkowską – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek Marek Sowa – Województwo bierze na siebie dokończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień umożliwiających realizację prac budowlanych – dodał.

Jak szacuje marszałek – wykonanie tych zobowiązań powinno zająć ok. rok czasu i kosztować ok. 500 tys. zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego – 250 tys. zł, powiatu tatrzańskiego – 125 tys. zł i gminy Poronin – 125 tys. zł.

Co więcej, na mocy zawartej dzisiaj umowy gmina Poronin i powiat tatrzański zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego gruntów stanowiących ich własność, a niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

– Sama inwestycja, czyli wybudowanie projektowanego węzła w Poroninie, zostanie zrealizowane już przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kosz tej inwestycji to ponad 46 mln zł – doprecyzował marszałek Marek Sowa, zapowiadając, że stosowane porozumienie z GDDKiA jest już wynegocjowane, jednak sam dokument zostanie podpisany po ujęciu jej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w planie inwestycyjnym.

– Od 15 lat staramy się rozwiązać ten „węzeł gordyjski” w Poroninie. Stąd nie kryję wdzięczności dla Pana Marszałka za to nowe spojrzenie na cały problem i rozwiązanie tej kwestii. Dzięki tej inwestycji pomożemy nie tylko turystom, ale też samym mieszkańcom – dodał Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta tatrzański, dodając, że proponowane rozwiązanie jest akceptowane przez lokalną społeczność.

Przypomnijmy, w Poroninie ma powstać m.in. rondo, które pozwoli na bezkolizyjny przejazd w tym rejonie. Projektowane jest również dwupoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową, a także nowy most na potoku Poroniec.


Źródło:http://www.malopolskie.pl/