Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.06.05, autor

Rewitalizacja w Małem Cichem

Trwają prace związane z rewitalizacją w Małem Cichem. W miejscu dawnego Domu Nauczyciela budowany jest nowoczesny budynek z przeznaczeniem docelowym jako filia Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. 

Powstały już dwie kondygnacje. Aktualnie prowadzone są prace na poddaszu oraz te związane z budową konstrukcji dachu i kominów dymowych i wentylacyjnych. Budowane są także nowe piłkochwyty, które w przyszłości będą służyć bezpieczeństwu dzieci i młodzież korzystających z boiska.

Prace prowadzone są w ramach projektu „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem". Planowany termin zakończenia inwestycji w Małem Cichem to 15 listopada 2019 r.