Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.04,

 Przekazanie nowego wozu strażackiego dla OSP Ząb

W piątek 4 stycznia br., został przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla strażaków OSP Ząb. Oficjalnie kluczyki do pojazdu przekazał Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń i Poseł na Sejm RP Edward Siarka. Odebrał je kierowca jednostki wraz z Prezesem Romanem Ciężadlikiem i Wiceprezesem Dariuszem Gąsienicą. 

W  przekazaniu pojazdu udział wzięli  m.in: Zastępce Wójta Gminy Poronin Stanisław Bafia, Skarbnik Gminy Poronin Paweł Para, Radny Gminy Poronin Wojciech Pawlikowski, Pracownik Urzędu Gminy Poronin Stanisława Słomka, Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Poronin Tadeusz Ciszek, Prezes Gminny ZOSP RP Gminy Poronin Krzysztof Kwak i przedstawiciele OSP z Gminy Poronin.

Samochód udało się zakupić dzięki pozyskanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Ochotnicze straże pożarne to najczęściej pierwsze jednostki, które udzielają szeroko pojętej pomocy potrzebującym. Dzięki zakupom sprzętu dla strażaków, środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie ludzkie.
Dzięki staraniom Posła na Sejm RP a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego Pana Edwarda Siarki jednostka OSP Ząb otrzymała dofinansowanie z w/w funduszu w kwocie 800.000 złotych, część środków przekazała Gmina Poronin kwota 250.000 złotych oraz środki własne w kwocie 109.890 złotych.