Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.06.07, autor

Projekt „Miejsce Rekreacji i rozwoju umysłu”

Poronińskie Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne „Na Grapie” działające przy Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie realizuje projekt pt.„Miejsce rekreacji i rozwoju umysłu”. Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

W dniu 9 czerwca 2019 o godz. 12.15 nastąpi uroczyste otwarcie „Miejsca rekreacji i rozwoju umysłu”.Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnegona rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pt. „Miejsce rekreacji
i rozwoju umysłu”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Cel operacji: poprawa oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Poronina i okolic oraz turystów poprzez utworzenie dwóch nowoczesnych, ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, służących aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i rozwojowi intelektualnemu.