Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.03.12,

Program Czyste Powietrze 90% dotacji - terminy spotkań
Urząd Gminy w Poroninie zaprasza na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w zakresie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu

"Czyste Powietrze" skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dofinansowaniu podlega między innymi:

  • wymiana starych pieców na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła;
  • docieplenie budynków;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
  • instalacje odnawialnych źródeł energii;
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Zapraszamy na spotkania w sołectwach i na konsultacje indywidualne.