Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.07.02, autor

Otwarcie ofert - projekt OZE

Uprzejmie informujemy, iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację zadań w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W związku z powyższym w najbliższych dniach Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich 41 Gmin będących w projekcie podejmą wspólną decyzję co do dalszych kroków związanych z postępowaniem przetargowym.