Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.04.18, autor

IX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  Przewodniczący Rady Gminy Poronin z w o ł u j e:

IX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  27 marca 2019 r.
 • Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 • Promocja sukcesów uczniów szkół i mieszkańców z Gminy Poronin.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zwrotu koszów podróży służbowych radnym Rady Gminy Poronin.
 • Spotkanie z Sołtysami z Gminy Poronin kadencji 2015-2019.
 • Sprawy bieżące.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.