Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.01.07,

IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia 2019 r., o godz. 9.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  20 grudnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutów sołectw Stasikówka, Suche i Nowe Bystre.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutów sołectw Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Ząb i Bustryk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Poronin”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Kapituły Medalu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.
 13. Sprawy bieżące:
  Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin oraz stałych Komisji Rady Gminy Poronin na I półrocze 2019 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.