Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.07.11,

XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmianw Uchwale budżetowej na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 18 lipca 2018 r., o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.